Referencie

Inštalácie systému IQRC k 1.1.2017:                                     

Protherm export-import s.r.o., Skalica 

Športová hala Malina, Malacky

Dom dôchodcov, MsCSS, Malacky 

Uniplast s.r.o., Bratislava 

Obchodná akadémia, Sereď

Zimný štadión Skalica

ZŠ Moča

Obecný úrad Moča

Austyn s.r.o., Bratislava 

Súkromná stredná škola podnikania, Senica

ZŠ Spišské Vlachy

Ampra CZ s.r.o.

SOŠ Senica

Penzión Ampra, CZ

Bytový dom Prešov

MŠ Zlaté Moravce

... a mnoho ďalších, spolu už viac ako 40 objektov s našim systémom.